Vauras yrittäjä -sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vauraat Oy
Temppelikatu 3-5 A 15
00100 Helsinki
Y-tunnus: 3151232-4

Yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi
info@vaurasyrittaja.fi

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterien tarkemmat tiedot tietosuojaselosteissa alla.

Tietosuojaseloste – Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 5.9.2020

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito kuten uutiskirjeen lähetys.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset: Uutiskirjeen liittymislomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Vauraat Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Sähköpostipalvelu sijaitsee Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetussa järjestelmässä, jonka tietosuojapoliikka on saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/ Varallisuusakatemia Oy:n osiot ovat muista asiakkuuksista eriytettyjä ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojattuja. Tietoja ei säilytetä paperitulosteina.

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat
tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.